Parlament Europejski rozpoczął pracę nad zmianami traktatów UE. Komisja Konstytu…

Podobne

Udostępnij


Parlament Europejski rozpoczął pracę nad zmianami traktatów UE. Komisja Konstytucyjna PE po roku prac przygotowała wersję Raportu o Zmianie Traktatów UE, który doprowadzi do:
– marginalizacji Polski w UE;
– braku możliwości zablokowania niekorzystnych rozwiązać, regulacji prawnych na poziomie UE;
– federalizacji UE i budowy oligarchicznego europejskiego superpaństwa, gdzie państwa narodowe nie są już potrzebne;
– zredukowania roli państw członkowskich i odebraniu kolejnych obszarów suwerenności i niepodległości;

Czego dotyczy raport:
– Raport zawiera propozycje 267 zmian w obu traktatach, TUE i TFUE;
– Raport ma, zgodnie z art. 48 Traktatu UE uruchomić procedurę zmiany traktatów UE, poprzez ew. zwołanie Konwentu i potem Konferencji Międzyrządowej ws zmiany traktatów UE
– Czego dotyczą proponowane zmiany w traktatach:
*likwidacja weta; zmianę mechanizmu głosowania w Radzie – znaczące zwiększenie liczby obszarów, w których decyzje kwalifikowaną większością głosów i zwykłą większością; (np. wieloletnie ramy finansowe głosowanie zwykłą większością teraz w specjalnej procedurze, nowe zasoby własne teraz jednomyślnie i przy zatwierdzeniu przez państwa członkowskie w propozycji jest zwykła większość )
*ustanowienie nowych wyłącznych kompetencji UE: ustanowienie wyłącznych kompetencji Unii w zakresie środowiska i różnorodności biologicznej, a także w zakresie negocjacji w sprawie zmiany klimatu;
*ustanowienie kompetencji dzielonych: zdrowie publiczne, edukacja, ochrony ludności, przemysł;
*proponuje dalszy rozwój kompetencji dzielonych Unii w obszarach związanych z energetyką, sprawami zagranicznymi, bezpieczeństwem zewnętrznym i obronnością, polityką granic zewnętrznych w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz infrastrukturą transgraniczną;;
*praworządność: proponuje wzmocnienie i zreformowanie procedury przewidzianej w art. 7 TUE w odniesieniu do ochrony praworządności poprzez zniesienie jednomyślności. Rada kwalifikowaną większością, a nie jednomyślnie, jak dotychczas, może skierować skargę do TSUE (tzw. procedura naruszeniowa);
*poprawka 74 – Zmiany traktatów wchodzą w życie po ich ratyfikowaniu przez cztery piąte Państw Członkowskich, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi, a dotychczas musiłybyć ratyfikowane przez wszystkie!
*ustanowienie wyłącznych kompetencji UE: ustanowienie wyłącznych kompetencji Unii w zakresie środowiska i różnorodności biologicznej, a także w zakresie negocjacji w sprawie zmiany klimatu;
*Decyzje ws. polityki zagranicznej i obronnej:
decyzje w sprawie sankcji, etapów pośrednich w procesie rozszerzenia i innych decyzji dotyczących polityki zagranicznej w drodze głosowania większością kwalifikowaną;
*wezwanie do utworzenia unii obronnej obejmującej stale stacjonujące europejskie jednostki wojskowe posiadające stałą zdolność szybkiego rozmieszczania pod operacyjnym dowództwem Unii;
* w odniesieniu do prawodawstwa dotyczącego niedyskryminacji; proponuje zastąpienie wyrażenia „równość kobiet i mężczyzn” zwrotem „równouprawnienie płci” w całym tekście traktatów;
*wezwanie do wprowadzenia wspólnych norm minimalnych dotyczących nabycia obywatelstwa Unii przez obywateli państw trzecich;
*proponuje wzmocnienie wspólnej polityki imigracyjnej Unii;

Materiał źródłowy: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AFCO-PR-746741_EN.pdf ENG
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AFCO-PR-746741_PL.pdf PL
Proces legislacyjny:
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2051(INL)&l=en


parlament europejski rozpoczął pracę nad zmianami traktatów ue. komisja konstytu...

20 osób polubiło posta

Źródło

1 KOMENTARZ

spot_img

Dołącz do
Konfederacji Korony Polskiej

Partia polityczna konserwatywnych tradycjonalistów.
Dla Wielkiej, Dumnej, Suwerennej, Bogatej Polski.
ZOSTAŃ CZŁONKIEM
Możesz zostać również sympatykiem
close-link
Kliknij Tutaj